modlitwy do MB licheńskiej

piątek, 09 kwietnia 2010

http://www.lichen.pl/strony_images/268p_1.jpgO MIŁOŚĆ W RODZINIE
Maryjo, Matko pięknej miłości, prosimy Cię, abyśmy jako mąż i żona, jako przyjaciele, jako bliźni, jako rodzina umieli odwzorować poszanowanie z jakim Jezus Chrystus miłował ludzi sobie podobnych, abyśmy umieli osiągnąć szczęście zgodnie z Jego duchem oraz byśmy wierzyli, że On jest źródłem wszelkiej miłości.
Matko Licheńska prosimy Cię, pomóż nam odkryć dowody Bożej wierności w dniach radosnych i w dniach smutnych. Spraw, abyśmy w imię Twojego Syna mogli zawsze znaleźć siłę do kochania i szanowania tych, którzy są nam powierzeni, którym mamy towarzyszyć i docho-wać wierności przez całe życie, aż do śmierci. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Drugi dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW
Matko Licheńska, Twój Syn dał nam wzajemną miłość. Kochamy się i jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie, najlepsza Matko. Czasem nasza miłość błądzi. Prosimy Cię więc o pomoc w dotrzymaniu naszych zobowiązań, uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Matko Boża i Matko nasza! Tobie powierza-my naszą miłość. Niech każdy jej gest będzie odbiciem Twej wiernej miłości do Boga i do ludzi w Jezusie. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się słabi i osamotnieni. Matko! Bądź zawsze blisko nas i naszej miłości. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Trzeci dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM
Maryjo, przed ołtarzem Twojego Syna ślubowaliśmy sobie trwałą miłość, wierność i uczciwość. Daj nam siłę przebaczenia. Pozwól zapomnieć urazy i spraw, aby w naszym domu znów zajaśniało szczęście, radość i pokój. Pospiesz na pomoc sercom naszym, uczyń je przez to cierpienie mniej samolubnymi. Poznajemy coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonali jeszcze jesteśmy. Uczyń nas wielkodusznymi, abyśmy umieli przebaczać. Daj nam cierpliwość podobną do tej, którą Twój Syn Jezus Chrystus okazuje każdemu z nas. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach nasza miłość się wzmacniała i dojrzewała. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Czwarty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

W SMUTKU I NIEPOKOJU SERCA
Maryjo, nachyl ucha miłosierdzia ku prośbie mojej i oddal ode mnie smutek. Do stóp Twoich i przed oczy miłosierne Twojego Syna składam ten krzyż mój i oddaję Ci go, abyś pomogła mi dźwigać go według upodobania Twego Syna! Maryjo, pośredniczko łask, jeżeli to jest wolą Bożą, oddal ten kielich smutku ode mnie. Jeżeli Chrystus postanowił, że smutek ten dalej jeszcze mam znosić, to wyproś mi dar cierpliwości. Ty wiesz, jak jestem słaby i nędzny. Ty wiesz, że nie mógłbym nieść długo krzyża o własnych siłach. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Piąty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O SPOKÓJ W NIEPOWODZENIACH
Maryjo, nie wiem nawet dlaczego moje serce przygniata tak wielki ciężar. Moja wyobraźnia zaczęła galopować i boję się. Dlaczego to ja? Czym sobie na to zasłużyłem? Wciąż się boję, ale razem z Tobą jestem w stanie stawić czoło przyszłości. Uproś mi u Jezusa Chrystusa, aby dotknął mnie swą uzdrawiającą mocą. Mocą, która przynosi świadomość Jego obecności z całą jej jasnością i spokojem. Cokolwiek by się zda-rzyło, będziesz ze mną, dając mi łaskę i siłę, z którą powinienem Cię naśladować. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Szósty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W RODZINIE
Maryjo, Królowo i Matko moja! Pragnę przyczynić się do przyśpieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, a zwłaszcza przez walkę z pijaństwem i rozwiązłością. Proszę Cię więc pokornie, abyś mnie natchnęła odwagą, siłą i wytrwałością w tym świętym boju. Proszę Cię o nawrócenie biednych niewolników z grzesznych nałogów, a zwłaszcza z nałogu pijaństwa. Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w narodzie trzeźwym i czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego pasterzom, poddanym całkowicie Twemu panowaniu. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Siódmy dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O CIERPLIWŚĆ W ZNOSZENIU PRZYKROŚCI
O Maryjo, Matko matek! Ty, która doświadczałaś przykrości patrząc na niewiarę Izraela i odrzucenie Twego Syna umiłowanego, naucz mnie przyjmować z cierpliwością i pokojem serca ból zadawany przez moich najbliższych. Naucz mnie, Maryjo, wierności mojej rodzinie, jak Ty byłaś wierna Synowi ukrzyżowanemu, gdy stałaś pod Jego krzyżem. Pragnę i ja trwać, mimo bólu, trudów i zwątpienia pod krzyżem Twego Syna, jednocząc się z przykrościami, jakich doświadczył od tych, którym wcześniej służył. Obym umiał przebaczać, jak On przebaczył. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Ósmy dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE
Maryjo, spójrz na N., członka mojej rodziny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli to się zgadza z wolą Twojego Syna. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej ręki Niebieskiego Ojca. Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...Dziewiąty dzień nowenny
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

MODLITWA ZA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU
Maryjo, proszę Cię za ludzi w podeszłym wieku. Pomóż im wierzyć, że ich życie ma jeszcze jakiś sens, ponieważ Bóg Ojciec je przedłuża. Proszę Cię, aby uwierzyli, że właśnie teraz mogą zebrać największe zasługi, jeżeli swoje udręki, ubóstwo i osamotnienie połączą z cierpieniem Twojego Syna i w ten sposób z krzyżem ich życia. Oblubienico Ducha Świętego, wyproś im łaskę wiary w Sakramenty Święte, które są dla nich źródłem mocy i ulgi w cierpieniu. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... Modlitwa za Ojca Świętego Jana Pawła II

Maryjo, Bolesna Królowo Polski. Pielgrzymując do Twego Sanktuarium i wspominając pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Lichenia, składamy Bogu najgorętsze podziękowania, że dał nam takiego Pasterza.
Wspieraj Go Licheńska Pani w kierowaniu Kościołem. Oręduj za nim u Boga Ojca, aby Jego apostolskie posłanie w dzisiejszych trudnych czasach jak najlepiej służyło Kościołowi. By nas - chrześcijan pobudzało do rozwoju w duchu miłosierdzia i miłości. Wypraszaj Mu siły do tego, by tak jak dotychczas z miłością i godnością dźwigał krzyż swego cierpienia. Amen


Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce