pierwsze piątki

niedziela, 21 marca 2010

Ci wszyscy, którzy je pobożnie odprawią nie umrą w grzechu ciężkim i bez sakramentów.
http://adonai.pl/modlitwy/graph/pp.jpg

Pan Jezus pragnął nie tylko publicznego kultu dla swego Serca, ale także określił praktyki wynagradzające za wzgardzoną Bożą miłość. Jednym z nabożeństw związanych z czcią Bożego Serca są praktyki pierwszych piątków miesiąca. Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Alacoque wypowiedział słowa:


"W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką".

Na podstawie jeszcze innych słów Jezusa św. Małgorzata w swoich pismach dodaje, że Komunie św. powinny być przyjęte wyraźnie w intencji wynagradzania Bogu za grzechy ludzkie.

Komunia św. zdolna jest bowiem wynagrodzić Bogu za grzechy więcej niż inne dobre uczynki. Jak grzech najbardziej oddala człowieka od Boga, tak Komunia św. najściślej nas z Nim łączy. Ma być przyjęta w piątek, aby to nasze wynagrodzenie łączyło się w ten sposób z najwyższym wynagrodzeniem, jakie złożył Chrystus swemu Ojcu w Wielki Piątek. Oczywiście ma to być Komunia św. przyjęta godnie, w stanie łaski uświęcającej.

Pan Jezus obiecał, że tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię św. przez dziewięć pierwszych piątków, da w chwili śmierci łaski szczególne, by mogli się z nim pojednać. Chyba, że ktoś w krytycznej chwili odmówi tych łask, wówczas Bóg nie będzie go zmuszał do przyjęcia, nie będzie łamał jego woli. Wypełnienie tych warunków nie zwalnia oczywiście ludzi z życia zgodnego z Bożymi Przykazaniami.

      Tak, więc nie sama spowiedź konkretnie w Pierwszy Piątek Miesiąca jest celem tego nabożeństwa, ale przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Spowiedź może być w każdy inny dzień, stanowiąc przygotowanie do przyjęcie Chrystusa, i trzeba powiedzieć jeszcze coś - nie jest Pierwszym Piątkiem Miesiąca spowiedź, nawet podpis na karteczce i do domu bez udziału we Mszy św., i przyjęciu Komunii św. Niestety tak robią dzieci często też dorośli - można to zaobserwować w każdym kościele. Trzeba położyć akcent na przyjęcie Komunii św., a spowiedź pokazać jako środek do godnego przyjęcia Chrystusa, a nie cel sam w sobie.


Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca Mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii Świętej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje Serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką.ks. Stanisław Bielecki

TWEMU SERCU CZEŚĆ SKŁADAMY. Homilie dla dzieci na pierwsze piątki miesiąc
http://gloria24.pl/data/katalog/ksiazki/big/1112264693_1032.jpg
Książka zawiera propozycje homilii, nawiązujących tematycznie do czytań o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Autor poszerza je o kontekst nauczania Ojca Świętego i teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ułatwia to przygotowanie własnej homilii, dopasowanej do potrzeb uczniów. Przystępny język i ciekawa forma wprowadzenia dzieci w misterium pierwszych piątków miesiąca to także zalety tej publikacji.

Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce