słowniczek religijny

piątek, 12 czerwca 2009
Animator
W potocznym rozumieniu oznacza osobę prowadzącą grupę formacyjną. W szerszym znaczeniu animatorami nazywane są osoby po skończonej formacji podstawowej oraz pełniące jakieś funkcje (np. podczas rekolekcji oazowych: animator gospodarczy, czyli ten kto troszczy się o sprawy techniczne i zaopatrzeniowe). Faktycznymi animatorami są jednak tylko ci, którzy ukończyli formację podstawową i dostali Krzyż animatorski.

Cztery prawa życia duchowego
Zestaw czterech podstawowych prawd dotyczących chrześcijańskiego życia duchowego (treść). Stanowią one często temat rozmów ewangelizacyjnych.

Diakonia
Grupa osób deklarujących przynależność do Ruchu Światło-Życie związana konkretnym celem i dobrowolnie podejmowaną służbą w danej dziedzinie. Przykładowo: Diakonia Pantomimy gromadzi osoby zajmujące się rozwojem, animowaniem najczęściej ewangelizacyjnych "występów" o charakterze teatralnym, Diakonia Słowa dba o rozpowszechnianie słowa drukowanego (pisanie, skład, druk, kolportaż itp.)

Diakonia Słowa
1. Grupa osób podejmująca zadanie przygotowania lub uaktualniania, drukowania i rozpowszechniania materiałów formacyjnych, tekstów założyciela, czy innych publikacji, najczęściej o charakterze religijnym lub społecznym.
2. Potoczna nazwa pomieszczenia, z którym można Diakonię Słowa utożsamić - miejsce, gdzie do nabycia są materiały, lokal Diakonii Słowa (w znaczeniu 1).

Domowy Kościół
Gałąź Ruchu Światło-Życie "przygotowana" dla osób żyjących w małżeństwie, jest to droga pozwalająca w życiu rodzinnym w sposób aktywny kultywować charyzmat Ruchu Światło-Życie.

Dzień Wspólnoty
1. Podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych dzień, w którym spotykają się wspólnoty z danego obszaru (13 dzień rekolekcji). Poszczególne oazy przedstawiają się, prezentują znak oazy i piosenkę oazy. Tradycyjnymi punktami programu są też: wspólna Eucharystia oraz Godzina Odpowiedzialności, w czasie której chętni składają deklaracje przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. "Największy" i najbardziej oficjalny dzień wspólnoty ma miejsce w Krościenku.
2. Dzień, w którym gromadzą się oazowicze z danego regionu (najczęściej diecezji lub archidiecezji).

Formacja
Przygotowywanie się i ciągłe odkrywanie swego chrześcijaństwa przez uczestnictwo w życiu wspólnoty Ruchu Światło-Życie (spotkania w małych grupach, spotkania modlitewne, rekolekcje).

Formacja podstawowa
Trzyletni program zgłębiania prawd wiary prowadzący do dojrzałości chrześcijańskiej. Wiedzie on przez trzy "stopnie"; każdy z nich składa się z preoazy, rekolekcji wakacyjnych danego stopnia i postoazy.

Godzina odpowiedzialności
Tradycyjny element Dni Wspólnoty (punkt programu), zazwyczaj prowadzony przez osoby z Diakonii Wyzwolenia. W czasie Godziny Odpowiedzalności mogą być prezentowane świadectwa dotyczące wyzwalania (głównie z nałogów), chętni składają deklaracje przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nazwa bierze się stąd, że członkowie Ruchu Światło-Życie chcą podejmować odpowiedzialność za obraz naszej Ojczyzny, przez dobrowolne wyrzeczenie się używania napojów alkoholowych, tytoniu, narkotyków i "tego wszystkiego, co uwłacza godności ludzkiej".

Godzina świadectwa
Podczas różnych okazji takich jak: Dzień Wspólnoty, ostatni dzień rekolekcji oazowych itp. jednym z punktów programu jest Godzina Świadectwa (z założenia nie musi to być akurat jedna godzina, tak to się tylko nazywa). Polega ona na tym, że osoby chętne dzielą się swoimi przeżyciami, tym, co dokonało się w ich życiu dzięki spotkaniu z Bogiem.

Grupa formacyjna, mała grupa
Grupa osób (typowo 3-10 osób) spotykających się cyklicznie (zazwyczaj raz na tydzień, w przypadku Kręgów Domowego Kościoła jest to raz na miesiąc). Celem spotkań jest formacja i modlitwa. Grupę formacyjną prowadzi (animuje) animator.

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła, INMK
Zatwierdzony przez Episkopat Polski instytut skupiający kobiety pragnące swe życie poświęcić służbie Ruchowi Światło-Życie.

Krzyż Animatorski
Znak Ruchu Światło-Życie wykonany w formie krzyża, noszony przez animatorów. Otrzymuje się go podczas "święceń" animatorskich.

Moderator, moderator generalny, moderator prowincjalny, moderator świecki
Osoba (kapłan) stojąca na czele Ruchu w danej parafii (moderator parafialny), diecezji (moderator diecezjalny), czy też w ogóle na czele Ruchu (moderator generalny). Moderatorem nazywany jest też kapłan prowadzący dane rekolekcje. W przypadku osoby świeckiej dzielącej zadania z moderatorem mówimy o moderatorze świeckim.

Namiot Spotkania
Praktyka religijna typowa i charakterystyczna dla Ruchu Światło-Życie. Polega na codziennym rozważaniu Słowa Bożego (zazwyczaj tekstów Pisma Świętego), ale w ten sposób, aby głównym celem poświęconego czasu było osobiste spotkanie z Bogiem, a nie poznawanie jego treści.

Namiot Światła
Niewielka kaplica na Kopiej Górce bogata w symbolikę dotyczącą światła (tego widzialnego i tego, którym jest Jezus - on jest drogą, światłem i życiem).

Nowa kultura
1. Jeden z Drogowskazów Nowego Człowieka zawierający wskazówki dotyczące budowania naszego wizerunku w świecie (sposób postępowania, ubierania, wysławiania się itp.).
2. Sposób życia zgodny z drogowskazem: Nowa Kultura.

Oaza
1. Potoczne określenie Ruchu Światło-Życie.
2. Tytuł pisma Ruchu Światło-Życie (strona WWW "OAZY").
3. Rekolekcje organizowane w ramach Ruchu Światło Życie. Mogą być Oazy wakacyjne OŻK (ODB dla młodszych i ONŻ dla starszych:), rekolekcje specjalistyczne: Oazy Modlitwy, ORAE, ORDŻ, ORDW, ORDOW, ORDL, ORD itp. oraz oazy specjalne jak COM.
4. Potoczna nazwa spotkań oazowych (nie we wszystkich rejonach polski).

Oaza modlitwy
Rekolecje skupiające się modlitwie i nauczaniu o modlitwie.

Oaza Dzieci Bożych, ODB
Rekolekcje wakacyjne dla osób "zbyt młodych" żeby wziąć udział w Oazie Nowego Życia.

Oaza Nowego Życia, ONŻ
Rekolekcje wakacyjne dla osób kroczących drogą formacji podstawowej.

Oaza Żywego Kościoła, OŻK
Określenie wspólne rekolekcji wakacyjnych. W ramach Oazy Żywego Kościoła są: Oaza Dzieci Bożych i Oaza Nowego Życia.


http://www.kamilianie-zabrze.pl/galeria_dm/images/07.jpg


Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce