dziecko i św.wielkanocne

czwartek, 20 listopada 2008
Wielki tydzień


Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Kościół katolicki rozpoczyna Triduum
Paschalne. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebrajskiego
paesah, co znaczy omijać i jest wspomnieniem niewoli narodu
izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne
spożycie baranka paschalnego. Chrystus, kiedy spożywał
ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe.
To On był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.
Chrześcijanie wspominają tego dnia Ostatnią Wieczerzę, na której
Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. W kościołach
odprawiana jest tylko jedna Msza - Msza Wieczerzy Pańskiej.
Jedynie w kościołach katedralnych biskup odprawia rano, wraz
 ze swoimi kapłanami, Mszę Krzyżma, w czasie której święci
oleje służące do sprawowania sakramentów. W Rzymie w VI w.
w tym dniu odprawiano trzy Msze św. Pierwsza gromadziła pokutników,
na drugiej poświęcano oleje, a trzecia była pamiątką ustanowienia
 Eucharystii. W krótkim czasie te trzy liturgie połączyły się w
jedną uroczystą Mszę. Wieczorna liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej
jest pamiątką ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentów
Eucharystii i Kapłaństwa. Mówiąc podczas wieczerzy, że poświęcony
chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię,
najważniejszy spośród sakramentów Kościoła.
Znany jest
wielkoczwartkowy obrzęd obmywania nóg dwunastu kapłanom
przez biskupa, co jest nawiązaniem do gestu Pana Jezusa,
który obmył nogi swoim dwunastu uczniom. Zwyczaj
ten oznacza służbę i miłość Chrystusa, który sam
służył innym. Pod koniec Mszy św. w Wielki Czwartek
ogołocony zostaje ołtarz, milkną w kościele wszystkie
dzwonki (aż do czasu zmartwychwstania), a odzywają
się drewniane kołatki, symbolizujące zdradę Judasza.
Na zakończenie mszy w uroczystej procesji Najświętszy
Sakrament przenosi się do kaplicy przechowywania
(ciemnicy), która ma przypomnieć uwięzienie Chrystusa.

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest w kalendarzu chrześcijańskim ruchomym
świętem. Przypada w Wielkim Tygodniu, 2 dni przed
Wielkanocą. Jest jedynym dniem w roku, w którym nie
odprawia się Mszy św. Wielki Piątek jest w Kościele dniem
najgłębszej żałoby. Wyraża ją cała wielkopiątkowa liturgia
(Nabożeństwo Wielkiego Piątku), która jest pamiątką męki
i śmierci Jezusa Chrystusa zabitego na krzyżu. Przed
śmiercią był On biczowany, poddany mękom, zmuszony
do dźwigania krzyża, ukrzyżowany i wyszydzany na nim.
Liturgia Wielkiego Piątku składa się z:http://1.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/SRSCgLBmPqI/AAAAAAAAFII/mBA-sV-ESs4/s400/religia18.gif

1.Słuchania Liturgii Słowa Bożego ( czytań z NT i ST,
psalmu, ewangelii i dłuższej niż zwykle modlitwy powszechnej)

2.Adoracji krzyża.

3.Komunii świętej.

W Wielkim Tygodniu, a przede wszystkim w Wielki
Piątek, w sanktuariach zwanych kalwariami i w
niektórych przyklasztornych kościołach odbywają
się widowiska pasyjne. Po południu w bocznych nawach
wszystkich świątyń odsłaniane są Groby Chrystusa.
Obyczaj ten ma już w Polsce kilka wieków tradycji,
a Groby Pańskie urządzane są z wielkim staraniem i
troską o ich jak najpiękniejszy wystrój. W przygotowaniach
Grobów czynny udział biorą parafianie. Dzięki temu Groby
Chrystusa, tonące w kwiatach i często z symbolami
narodowymi, wzbudzają podziw wszystkich odwiedzających
kościoły. Zwyczaj pobożnego ich odwiedzania, zwany
potocznie chodzeniem na Groby związał się trwale z
polską tradycją wielkanocną. Z polską tradycją
świąteczną - wielkanocną związany jest także obyczaj
straży grobowych. Co roku zaciągają je ochotniczo
strażacy, żołnierze i przedstawiciele różnych
organizacji do pilnowania grobów.


Wielki Piątek jest w całej Polsce dniem skupienia,
powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk
religijnych. Jest także dniem ścisłego postu. Zgodnie
z zaleceniami Kościoła należy zrezygnować w tym
dniu nie tylko z jedzenia potraw mięsnych, ale również
zachować post co do ilości spożywanych pokarmów:
tylko raz w ciągu dnia można zjeść dosyta. Na postny
obiad wielkopiątkowy jada się więc zwykle śledzia z
kartoflami w mundurkach, postny żur z kartoflami,
gotowaną lub smażoną rybę. Niektóre bardzo pobożne
osoby, przez cały ten dzień, dobrowolnie wstrzymują się
od jedzenia i picia lub piją tylko czystą wodę i
spożywają trochę suchego chleba.

http://www.bernardyni.ofm.pl/post/adoracja_krzyza.gif

Jest to dzień największej żałoby w Kościele. Trwa całodniowa
adoracja wiernych przy Grobie zmarłego Jezusa. Wieczorem
odprawia się Mszę Wigilii Paschalnej. Przed kościołem
ksiądz święci ogień, od którego odpala się Paschał. Na
świecy paschalnej kapłan rysuje krzyż i literę alfa,
która stanowi pierwsza literę alfabetu greckiego (bo w
takim języku był napisany Nowy Testament, takim językiem
władał Kościół pierwszych wieków) oraz ostatnią literę tego
alfabetu - (omega). Jest to symbol oznaczający, że na
początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny
Sędzia. Na paschale kapłan pisze bieżącą datę, chcąc
tym podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu alfa
(od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata)
historii zbawienia, która przechodzi również przez ten
konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w Paschał pięć
gwoździ symbolizujących pięć ran Chrystusa. Swoją
symbolikę ma również światło świecy paschalnej
rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się
do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia,
nadając mu sens. Ksiądz święci wodę chrzcielną,
zanurzając w niej Paschał. Liturgicznie jest to idealny
czas do przyjęcia chrztu, odnawiane są przyrzeczenia
chrzcielne. W Polsce, szczególnie w południowo -
wschodniej jej części, był zwyczaj trzykrotnego
obchodzenia domu i skrapiania pola święconą wodą.

Wielka Sobota - święcenie pokarmów
http://4.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/ScLr1D2H8xI/AAAAAAAAQso/4vxo2U82gnI/s400/koszyczek2d.gif
Przez cały dzień odbywa się święcenie pokarmów.
 Zawartość koszyczka do święcenia była i jest
odmienna w różnych rejonach kraju. Najczęściej
umieszcza się: chleb, szynkę, jaja, wianek kiełbasy,
garnuszek masła, sól, chrzan, pieprz i ocet.
Wkłada się także zajączka lub baranka z cukru
lub gipsu. Każda z tych potraw miała swoje znaczenie
symboliczne. Baranek wielkanocny symbolizuje Baranka-
Chrystusa i Jego zwycięstwo. Szynka symbolizowała
baranka, kiełbasa - powrozy, którymi był spętany,
ocet i pieprz - napój, jakim Go napojono, pieczywo -
chleb, jaki Jezus rozdał Apostołom w trakcie ostatniej
wieczerzy. Najważniejszą rolę odgrywało wielkanocne
jajko. W mitologiach wielu ludów można znaleźć
opowieść o jaju, z którego powstał świat. Jajko
uważano również za symbol zmartwychwstania,
ukrytego w zarodku nieustannie odradzającego się
życia w przyrodzie, tajemniczej siły istnienia. W
symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze
świętem Zmartwychwstałego Chrystusa. W staropolskich
wierzeniach było lekarstwem na chorobę, urok, chroniło
przed pożarem, pomagało zdobyć upragnionego chłopaka
lub dziewczynę oraz zapewniało urodzaj i pomyślność.
Na wsi panował zwyczaj obdarowywania się pisankami.
Jeżeli chłopakowi spodobała się któraś z panien,
oznajmiał jej o tym dając pisankę. Jeżeli dziewczyna
przyjęła i oddała mu swoją, oznaczało to odwzajemnienie
 uczuć. Pisanki przynoszono również na cmentarze
 i toczono po mogiłach lub zakopywano w ziemi.

Niedziela Zmartwychwstania
http://1.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/ScvLb99gqUI/AAAAAAAAQ3o/GehSZT_DcPg/s400/swietaobr1.jpg
Niedziela Wielkanocna (nazywana też Wielką Niedzielą,
Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, i niedzielą
wielkanocną) to pierwszy dzień świąt wielkanocnych.
Jest to również ostatni dzień Triduum Paschalnego
liczonego według kalendarza żydowskiego od wieczora
Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów w Niedzielę.
Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o
północy. Obecnie Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną
mszą, rezurekcją (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie),
którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że 
Chrystus zmartwychwstał. Dawniej jednocześnie słychać
było kanonadę ze strzelb, petard, armatek i moździerzy,
a cały ten harmider miał budzić świat do życia. Mszę
poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem.
Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz
śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie,
niosąc monstrację z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła
kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany był
cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie.
Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja
(z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach
wielkanocnych. Oznaką radości były również dawniej
używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus
zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie,
które zachowały się jeszcze w tradycji Kościoła prawosławnego.

P
o rezurekcji wszyscy udają się do domów na świąteczne
śniadanie, w skład którego wchodzą przysmaki
ze "święconki".
Tak jak w Wigilię dzieliliśmy się opłatkiem,
tak na Wielkanoc
dzielimy się święconym jajkiem,
składając sobie
przy tym wzajemne życzenia.
Wielkanoc - Pascha
http://3.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/SdlQjoAhEZI/AAAAAAAARFY/ZfRNd4MzYrI/s400/baranek5.jpg

Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie (obok Bożego Narodzenia) upamiętniające
śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej
wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obchodzona.
Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono,
że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść
najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.
Z dniem Wielkanocy powiązany jest termin większości
ruchomych świąt chrześcijańskich, m.in.:
Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne,
Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i inne.
Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów
pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc
obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim.
Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest
wiele zwyczajów ludowych.

http://2.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/SdlQUHwWDUI/AAAAAAAARE4/D4k8qSk_Ums/s400/baranek1.gifŚmigus-dyngus
http://1.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/ScVobiATCnI/AAAAAAAAQ1U/XZemnB8OmNE/s400/zajac1z.gif

Śmigus-dyngus (zwany też lanym poniedziałkiem)
jest obyczajem związanym z drugim dniem Wielkanocy.
Do XV wieku dyngus i śmigus były dwoma odrębnymi
zwyczajami. Dyngus (dyngusowanie) oznaczał
wymuszanie datków, najczęściej w postaci jajek,
pod groźbą kąpieli natomiast śmigus to uderzanie,
smaganie rózgą, gałązką lub palmą.
Z czasem te
dwa odrębne zwyczaje zostały połączone w jeden,
śmigus-dyngus.
Dzień św. Lejka, jak żartobliwie nazywa
się lany poniedziałek, nikomu nie może ujść na sucho.

Był przy tym i jest doskonalą zabawą dla całej rodziny,
a także okazją dla psotników, by płatać figle w zgodzie z
ludową tradycją. Polewano się różnie, na dworach
paroma kropelkami wody perfumowanej, na wsiach
wiadrami i konewkami. Niejedna panna została nawet
wepchnięta do rzeki czy koryta z wodą. Mimo pisków i
wrzasków dziewczęta nie narzekały, że je oblewano.
Wierzono bowiem powszechnie, że woda w wielkanocny
poniedziałek „przyda licu gładkości i rumieńca". Ponadto
liczba kawalerów, uganiających się za dziewczyną z wiadrami,
świadczyła o jej atrakcyjności. Gospodarze również nie
zabraniali oblewania swoich córek, bo dla ojca przemoczenie
córki wróżyło urodzaj i pożytek z gospodarskich zwierząt.
Znacznie wzrastały też szansę panienki na korzystne
zamążpójście. Nie trzeba było się wstydzić mokrego ubrania;
wstydziły się te panny, których nikt nie chciał oblewać!
Chłopcy starali się polać wodą jak najwięcej dziewcząt, by
zapewnić sobie pomyślny rok, a ten, który nie zdołał oblać żadnej,
 był uważany za pechowca. Przez cały rok robota miała mu się nie
darzyć, zostawał też złośliwie okrzyknięty „babskim królem".
Wiara w dobroczynną moc polewania wodą była tak silna,
że dziewczyny same polewały skrzynie ze swoją ślubną
wyprawą, żeby dobytku przybywało.


 
http://4.bp.blogspot.com/_lddFFu6s4yQ/SdvTIKq2JqI/AAAAAAAARSw/VekXwYuyZZU/s400/zajac2.gif


  Życzenia na Wielkanoc
Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce