dziecko na różańcu

piątek, 02 października 2009Część pierwsza Różańca
"RADOSNA"

http://adonai.pl/modlitwy/graph/rozaniec.jpg

I tajemnica radosna - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.


"Anioł wszedł do Niej i rzekł: ,,Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus..." Na to rzekła Maryja: ,,Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!." (Łk 1.28,30-31,38).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9O3dPD4vOsPwUMxNX-itMvZeHJRsXAgcYPjVjuHVj2PxUVI4&t=1&usg=__GEa2WePZV0SSA91dkyWstRioOmk=

II tajemnica radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety.


"Maryja poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy...Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona." (Łk 1.41-42).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmTXg6fvihxAyfmb5I1Bih-DyPX8lo9nlqIOdHwnXn7WZ6Obw&t=1&usg=__W8ZfNt_42Ib1UH0QZXT9_HOPy2U=

III tajemnica radosna - Narodzenie Pana Jezusa.


"Udał się także Józef z Galilei do Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." (Łk 2.4-7).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdBIx0VOYcRKXjnv95W4IKy2gOy03d0oq5Ws7szB3R6ifI9hQ&t=1&usg=__uXm1--Xud7A1M0BI35b5C6Rw5aw=

IV tajemnica radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa.


"Gdy upłynęły dni oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie." (Łk 2.22-24).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeeXa4G0BdSGOANWUimVFi1hKh82b2xcsiT0ZjlCY79vYXc00&t=1&usg=__-sydGzQSyuNO-w482gnZITCAEI8=

V tajemnica radosna - Znalezienie Pana Jezusa.


"Gdy miał lat dwanaście, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice... Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu, i odpowiedziami." (Łk 2.42,46-47).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVaBDsdgdeFPGUsVlJdm3gfgsPFdemlzui9m0p2pb20k3reXw&t=1&usg=__YUeGqbLXUonX9wBKxpF5OI7iwY0=

Część druga Różańca
"ŚWIATŁA"


I tajemnica światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.


"W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie." (Mk 1.9-11).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica światła - Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGUMkfpw8kwZWpv_uLp0DnV7Bl9_iFPpW6pwJMMIWN6lNoAws&t=1&usg=___hvMuKy-ByW5EhAuCrl663ufVO8=

"Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie..." A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: ,,Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory." Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyliw Niego Jego uczniowie." (J 2.4-5,9-11).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica światła - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBZ0T5kNlymlZKL0bt5mrORSadiVWq5FGzDgZ2k7WKE8o-TY8&t=1&usg=__5__g3ApBCXD1AJWyjGmGNr2CqHs=

"Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." (Mk 1.14-15). "Dlatego powiadam ci: ,,Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten komu mało się odpuszcza, mało miłuje." Do niej zaś rzekł: "Twoje grzechy są odpuszczone." (Łk 7.47-48).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVbwpUAbOxoy1zuFg3qEQtgEkDcemqc8SeHFBv3GadOHRg-fw&t=1&usg=__nFYhVQGJ2_4TdrAzUdXw5Ze4vOU=

IV tajemnica światła - Przemienienie na Górze Tabor.


"Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie... A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie." (Łk 9.29-31,35).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrm2VdMOEnih1iiC6Vwjb7i-WpMnyg_tXsbLCEsWrrf6OyOD8&t=1&usg=__bPSv30WjX2XU9fDXMXUSFe72KhQ=

V tajemnica światła - Ustanowienie Eucharystii.


"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje." Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów." Lecz powiadam wam: "Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca Mojego." (Mt 26.26-29)
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4ipewhtULgIaF_WbHHmV3PS84oVca630ENjURcMkiyk4cUoU&t=1&usg=__vEobq8nCwuNWHJIVzt_uQqBwR9k=

Część trzecia Różańca
"BOLESNA"


I tajemnica bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS09h_z4p8vn3Kc0NCzVJ6eKL54F1eQv4Fw0c3VsTGZZwQ4PEY&t=1&usg=__QEI0aL2MLBkmad9RpsiDxklrylo=

"Jezus udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie." (Łk 22.39-42).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica bolesna - Biczowanie Pana Jezusa.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmXuJopFkIuBqSWCbASvXgX5x3eG2IXM3QFAe8CutZPMClHbg&t=1&usg=__HBn2_G8zZ84DICtpZYmE4wiwQV0=

"Piłat kazał Jezusa ubiczować: (J 19.1). "Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic... Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas." (Iz 53.3-5)
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXQN7o9Qf1ZDl1CO_6DFBUeUyOoRWczKaO8LGiVh6n90Y_J0E&t=1&usg=__eJurmshUIt49tVcCAcqIrdq2O_k=

"Narzucili na Jezusa płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski" (Mt 27.27-29). Jezus wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: "Oto Człowiek." (J 19.5).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."IV tajemnica bolesna - Niesienie krzyża przez Pana Jezusa.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTd01N1UboIOZQta6fr3ZBLu-h3XA0LK9WKZHeAGxMRi87qyPM&t=1&usg=__PPy1VowtjjEKmkabZCN-ar6yvkA=

"Piłat wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. (J 19.16) A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić" (Mt 27.31-33).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."V tajemnica bolesna - Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQym27CiaYwc-iTT5Jp24QIkW6mNWVbYXokLSc2vUJDKtzmaAI&t=1&usg=__v89uQaNmpDGriH_kPSbeQcWCvYM=

"Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców... Było już około godziny szóstej i zmrok ogarnął ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam duch mojego." Po tych słowach wyzionął ducha." (Łk 23.33,44-46).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."

Część czwarta Różańca
"CHWALEBNA"


I tajemnica chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEZCtHaKPlF7onGYSH5jPSHgoDqoVza8hSpTAHoAdsE91QYNI&t=1&usg=__idweeNgVawMW4BZaFidry7NFAZY=

"Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób... Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał." (Mt 28.1,5-6).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9O3dPD4vOsPwUMxNX-itMvZeHJRsXAgcYPjVjuHVj2PxUVI4&t=1&usg=__GEa2WePZV0SSA91dkyWstRioOmk=

"I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony: a kto nie uwierzy, będzie potępiony." (Mk 16.15-16) "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły." (Mk 16.19-20).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdC1ato6_INeuWqIUAFnNKXcQCXRlZI_wmDkISd1tIchbRT1Q&t=1&usg=__f_UW0llJeLGpcEQdWHL0Uqd_KAk=

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dz 2.1-4).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."IV tajemnica chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdpyDulfCEGUE7kh7Vz1uhTeYPJgeDGnv7uVaP3_NkGKqsjJg&t=1&usg=__Xy7RwxRy9NQtVzJkGKWiYl4fnFQ=

"Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi... Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia.... A cały naród odpowiedział: niech tak będzie, niech tak będzie." (Jtd 13.18-20).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."V tajemnica chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTr3eiYf-TnEEn7lHxKjUNTuEaB7iBVPp-LuEExbQBWmFpKVvw&t=1&usg=__-DqHw4GFSGP0PdjYeS1NK9iXJcY=

"Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu." (Ap 12.1) "Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku." (Syr 24.4) "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana." (Prz 8.36)
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."


wtorek, 30 grudnia 2008
 http://i539.photobucket.com/albums/ff353/lily1963rose/Virgin%20Mary/1328416AQMaEYASNy_ph.jpg
POWSTANIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Zdrowaśki

Zanim powstał Różaniec, musiał powstać jego podstawowy składnik - "Zdrowaś, Maryjo". Jak wiadomo, pierwsza, główna część każdej "Zdrowaśki" jest złożona ze słów znajdujących się w Ewangelii św. Łukasza. Właściwie chodzi o dwa różne fragmenty: najpierw powtarzamy słowa anioła Gabriela (Łk l, 28), a zaraz potem słowa św. Elżbiety (Łk 1,42). Anioł mówi do Maryi Panny, która miała począć Chrystusa, a św. Elżbieta głosi pochwałę Maryi Dziewicy, która już Go poczęła. Te słowa nie są wy tworem ludzkiej mądrości i pobożności, chociaż zostały przez ludzi zapamiętane i zapisane na kartach Ewangelii ludzką ręką; stoi za nimi sam Duch Boży.

Imię Jezus

Ludzie dawnych wieków wiedzieli dobrze, że ta modlitwa maryjna to jakby delikatny welon, przez który obejmujemy Dzieciątko, naszego Pana. Przez długi czas nie wymieniano jednak w samej modlitwie Jego imienia, modlitwa kończyła się słowami: "błogosławiony owoc żywota Twojego". To zaczęło się zmieniać w połowie XIII w., gdy papież Urbana IV przyznał specjalny odpust za dołączanie do tradycyjnego "Zdrowaś, Maryjo" Imienia Jezus. Praktyka ta rozpowszechniała się przez cały XVI w. Odtąd modlitwa rozciągała się jakby między dwoma Imionami: Maryja i Jezus.

Modlitwa nieustanna

Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw. Pierwszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - Ojcze nasz. Dlatego też niektóre reguły zakonne zobowiązywały prostych mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy.

Sam zwyczaj powtarzania tych samych krótkich formuł modlitewnych jest powszechnie spotykaną formą modlitwy wśród ludów różnych kultur. Znany w jest w tradycji Kościoła katolickiego, wystarczy wspomnieć nasze liczne litanie, znany był już też w czasach Starego Testamentu, chociażby w Psalmie 136 z jego powtarzającym się refrenem "Bo Jego łaska na wieki". Nie mniej znany jest w Kościołach wschodnich. Znane są np. świadectwa o pustelniku Pawle z Teb (III w.), który starał się odmawiać każdego dnia trzysta razy "Ojcze nasz". Do liczenia modlitw używał trzystu kamyków. Od w. VI używano już do takiego liczenia sznura z paciorkami. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

Nim powstał różaniec

Modlitwy liczono, dlatego, że przyjmował się zwyczaj odmawiania ich 50 lub 150 razy. Dlaczego właśnie w takiej liczbie? Usiłowano zachować podobieństwo do Psałterza, w którym jest 150 Psalmów, podzielonych na 3 księgi, po 50 każda. Było to związane także z praktyką pokuty: zamiast zadanych przez spowiednika Psalmów można było odmówić tyle samo "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś, Maryjo". W ten sposób niemal równocześnie w XI-XIII w. pojawiło się liczenie "Zdrowasiek" i służące do tego narzędzie - koronka. Dzisiaj są to oczywiste składniki naszego Różańca. Taki pierwowzór Różańca mógł znać i propagować św. Dominik.

Równie ważne było połączenie "Zdrowaś, Maryjo" z "Ojcze nasz". Oczywiście, zdawano sobie sprawę z tego, że Modlitwa Pańska jest niezastąpionym wzorem każdej modlitwy chrześcijańskiej. Zatem odmawianie "Ojcze nasz" zawsze w połączeniu ze "Zdrowaś, Maryjo" wskazuje na niezwykłe wyróżnienie "Zdrowaśki". Sądzono, że do modlitwy, której nauczył Chrystus, należy dołączać modlitwę, która mówi o Nim samym. Obie modlitwy składały się niejako na streszczenie wiary. W średniowieczu nie posługiwano się katechizmami, ale prawd wiary uczono się z formuł używanych w modlitwie.

Różańcowe tajemnice

Medytacja o życiu Pana Jezusa jest zawsze najważniejszą częścią modlitwy. Na długo przed powstaniem Różańca rozmyślano już nad różnymi wydarzeniami opisanymi w Piśmie. Jednak różaniec w postaci znanej nam dzisiaj wyłonił się dopiero w XV wieku, a zawdzięczamy to dwom wydarzeniom. Na początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze jeden z mnichów, Dominik z Prus (a więc z naszych okolic), do każdej ze 150 "Zdrowasiek" po słowie "Jezus" zaczął dołączać krótkie zdania przypominające różne epizody z życia Chrystusa i Jego Matki (np. "któregoś Ty, Panno, z Ducha Świętego poczęła", "którego św. Jan ochrzcił w Jordanie i nazwał Barankiem Bożym", "który na górze Tabor przemienił się na oczach apostołów"). Co prawda te "klauzule" z kartuskiego Różańca Błogosławionej Maryi nie utrwaliły się w powszechnie dziś praktykowanym Różańcu, ale wycisnęły jednak na nim swe piętno: dzisiaj także wiążemy poszczególne dziesiątki z określoną tajemnicą, tzn. z wydarzeniem z dziejów Jezusa i Maryi, które wymaga od nas medytacyjnego "zachowania w sercu".

Był to jednak bardzo wczesny precedens dla zaproponowanych przez Jana Pawła II "tajemnic Światła" - wśród pięćdziesięciu klauzul różańcowych, jakie opracował Dominik z Prus, aż osiem dotyczy działalności publicznej Pana Jezusa: "Którego Jan ochrzcił w Jordanie i wskazał Go jako Baranka Bożego", "Który przez czterdzieści dni pościł na pustyni, a szatan kusił Go tam po trzykroć", "Który zebrawszy uczniów głosił światu królestwo niebieskie", "Który przywracał wzrok ślepym, oczyszczał trędowatych, leczył chromych i uwalniał wszystkich dręczonych przez diabła", "Którego stopy Maria Magdalena oblała łzami, wytarła włosami, całowała i namaściła olejkiem", "Który wskrzesił martwego od czterech dni Łazarza, a także innych zmarłych", "Który w Niedzielę Palmową siedząc na oślęciu przyjęty został przez lud z wielką chwał", "Który na ostatniej swej wieczerzy ustanowił czcigodny sakrament swego ciała i krwi"

Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. dzięki dominikaninowi Alanusowi de Rupe (1428-1475). On ustalił liczbę 150 Zdrowaś Maryjo na wzór 150 psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą Ojcze nasz. Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe, które szybko rozprzestrzeniły się w kościele. Duże znaczenie miał tu również wynalazek druku, który wpłynął na wytworzenie się w końcu tego samego stulecia wzorcowej listy piętnastu tajemnic (która była wyborem ze znacznie szerszego zestawu, będącego wcześniej w użyciu). Dominikanie dokonali więc wielkiego dzieła: podejmując główne natchnienie Różańca kartuskiego (łączenie odmawiania modlitw z rozważaniem tajemnic), uczynili z Różańca główną modlitwę ludzi świeckich.

Istota Różańca

Specyfiką różańca jest odmawianie i rozmyślanie, równoczesne połączenie modlitwy ustnej z rozważanie Ewangelii. Papież Leon XIII w encyklice różańcowej "Iucunda semper" z 1894 r. uczy, że "bez rozważania tajemnic nie ma Różańca". Jest to najlepsza odpowiedź na pytanie, które pojawiło się na początku. Rozważanie wydarzeń zawartych w tajemnicach różańcowych prowadzi do pogłębienia znajomości wiary. Jeśli Matka Boża przy każdej okazji prosi nas o Różaniec, to prosi nas właśnie o poznanie tajemnic wiary i o życie tymi tajemnicami. Prosi także dla tego, że Ona jest w Różańcu i chce nam pomagać wnikać w nie. Modląc się na różańcu należy próbować wyobrażać je sobie, ale także zastawiać się co, dlaczego i po co, Bóg uczynił, co uczyniły osoby, o których mowa w tajemnicach, co mogły przeżywać.

http://www.faramogilno.pl/modlitwy_pliki/matka.JPGRóżaniec - z pozoru to samo "klepanie" zdrowasiek. Jednak prawda jest inna. Różaniec to głęboka modlitwa. Różaniec to sposób na życie! Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze sprawy w ręce Maryi, a Ona zanosi je do Jezusa. W różańcu rozważamy także tajemnice naszego zbawienia - całą historię Jezusa, od Zwiastowania, poprzez Jego ziemskie życie oraz mękę i śmierć, aż po Zmartwychwstanie i prawdy o niebie. Zachęcamy więc wszystkich do gorliwego odmawiania różańca, a pomocą niech będą poniższe rozważania różańcowe.

Rozważania różańcowe

Tajemnice radosne

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Maryja ofiarowała siebie, a Bóg uradował się, że znalazł w Maryi Matkę najświętszą ze wszystkich matek. Prośmy Jezusa, by pozwolił nam zrozumieć, jaką była ta Jego radość, że mógł prowadzić Maryję ku bliskiej łączności z Ojcem.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Na polecenie Anioła Maryja udaje się do swojej krewnej Elżbiety. Została obdarzona wielką Tajemnicą, a oto maleńki Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, pod wpływem Ducha Świętego, objawia swojej matce, że Maryja jest Matką jej Boga. Prośmy Maryję i Elżbietę, aby nam objawiły jak mamy nasze łaski osobiste umiejętnie wykorzystywać do życia tajemnicą wiary.

III. Narodzenie Jezusa w Betlejem
Jezusowe narodziny otaczała radość. Była to też radość Jezusa ofiarowującego siebie św. Józefowi i pasterzom czyli najbiedniejszym. Jezus chciał, aby Go nosili na rękach najbiedniejsi. Prośmy Pana, aby i nam udzielił podobnych łask w Eucharystii, gdy Go przyjmujemy.

IV. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Maryja oddała swoje życie całkowicie Jezusowi, aby On mógł nim dysponować jak zechce. Posłusznie ofiarowała Go w Świątyni Ojcu, a potem trwała przy Nim aż do Ukrzyżowania. Prośmy Jezusa o taką łaskę dla nas - dar ofiarowania się Jemu w dyspozycyjności czynów, w ogromnej cierpliwości.

V. Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Jezus pierwszy raz nauczał i było to Jego pierwsze cierpienie. Oto dla pozostania z uczonymi, aby odpowiadać na ich pytania, poświęcił spokój Serca swojej ukochanej Matki, która Go musiała szukać. Prośmy Jezusa, aby i nam dane było rozumienie cierpienia, które uświęca człowieka.


Tajemnice światła

I. Chrzest Jezusa w Jordanie
"Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Właśnie wtedy, gdy Jezus schodzi do wody jako niewinny, czyniąc siebie za nas "grzechem"- otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem Umiłowanym. Natomiast Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji."

II. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
"Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę."

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
"Tajemnicą świata jest nauczanie Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego oraz wzywanie do nawrócenia. Odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością, Jezus daje początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata. Szczególny wyraz tej tajemnicy nadał powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

IV. Przemienienie na górze Tabor
"Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor". Głębię tej tajemnicy Jezus objawił trzem wybranym Apostołom. Pan ukazał im swoje Bóstwo i swoją chwałę. Tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swoje nauki, także te najtrudniejsze: o Krzyżu i cierpieniu. Mówił: "Syn Boży musi cierpieć; będzie zabity".

V. Ustanowienie Eucharystii
"Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając "aż do końca" świadectwo swej miłości do ludzi, dla zbawienia których złożył siebie samego w ofierze."


Tajemnice bolesne

I. Agonia w Ogrójcu
Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, aby razem z Nim modlili się, a oni zasnęli. Prośmy Jezusa, aby przez swoją Agonię oczyścił wszystkie nasze stany zagmatwania, wyczerpania i lęku, byśmy stając się od nich wolnymi, mogli się modlić razem z Nim.

II. Biczowanie
Jezus zechciał przyjąć to upokorzenie stosowane wobec złoczyńców. Jego ciało zranił nasz grzech, przez co stało się ono jedną wielką raną. Prośmy Jezusa, aby dał nam siły do ofiarowania Mu wszystkich naszych fizycznych cierpień i upokorzeń jakich doznamy w życiu, w celu naszego zbliżenia się do Niego.

III. Cierniem ukoronowanie
Nasz Pan jest Królem, ale zechciał by żołnierze rzymscy wystawili Go na pośmiewisko, aby Go, dla drwiny, ukoronowali cierniem. Jego głowa została zmasakrowana, dla uwolnienia nas od pojęć i wyobrażeń przeszkadzających nam w pełnym przynależeniu do Niego. Prośmy Pana, by przez swą Mękę wyzwolił nas od diabła, od naszego agresywnego "ja".

IV. Dźwiganie Krzyża
W tej Drodze Jezusowi mogli pomagać Aniołowie, ale On chciał aby to był Szymon - jeden z nas. W ten sposób uczy nas, że codziennym trudem pracy, podejmowany wraz z Nim, możemy się przyczynić do zbawienia świata. Prośmy Jezusa, aby zechciał przyjąć nasz trud i pracę, nasz codzienny krzyż i aby dał nam siłę, byśmy go mogli nieść bez narzekania.

V. Ukrzyżowanie Jezusa
W tej Godzinie Jezus przyciągnął nas do siebie i dał nam swoją Matkę. Prośmy gorąco Pana, by przez swój Krzyż uwolnił nas zupełnie od szatana, aby dał nam wolne serce.


Tajemnice chwalebne

I. Zmartwychwstanie
Naszą najgłębszą potrzebą jest odczuwanie Obecności Jezusa. Nasz Pan zmartwychwstał, więc może być obecny przy każdym z nas. Znakiem tej Obecności jest Eucharystia. Prośmy Pana o łaskę silnej wiary w Jego zmartwychwstanie.

II. Wniebowstąpienie
Potrzeba nam nadziei, że spotkamy naszego Pana, któremu Bóg dał "Królestwo, potęgę i chwałę na wieki" i który wstawia się za nami do Boga w niebie. Prośmy Jezusa o siłę, która przyciągnie nas do Niego.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Potrzebny jest nam pokój serc, którego sprawcą jest Duch Święty - Duch, który jednoczy człowieka z Jezusem. Prośmy Boga, aby zesłał nam Ducha Świętego, który usunie z nas wszystko, co przeszkadza oddać się Jezusowi.

IV. Wniebowzięcie Maryi
Pragniemy być świętymi. Jest to możliwe tylko przez utrzymanie bliskości z ludzką świętą naturą Jezusa, w Eucharystii. Prośmy Maryję, aby wprowadziła nas w tajemnicę Jej bliskości z Jezusem.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Pragniemy Królestwa Pokoju. Jest to królestwo Jezusa i Maryi. Jemu nie grożą ataki szatana. Prośmy Maryję, by czuwała nad naszymi myślami, gestami i słowami tak, aby wprowadzały one pokój do ludzkich serc.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:UawGmtJWzzBLUM:http://img255.imageshack.us/img255/4330/cyghzfw4gx.jpg&t=1


Różaniec z dopowiedzeniami

Tajemnice Radosne

1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.

2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.

3. Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.

4. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.

5. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.


Tajemnice Światła

1. Który był ochrzczony w Jordanie.

2. Który objawił się na weselu w Kanie.

3. Który głosił Królestwo Boże.

4. Który przemienił się na Górze Tabor.

5. Który ustanowił Najświętszą Ofiarę.


Tajemnice Bolesne

1. Który za nas Krwią się pocił.

2. Który za nas był ubiczowany.

3. Który za nas był cierniem ukoronowany.

4. Który za nas ciężki Krzyż nosił.

5. Który za nas był ukrzyżowany.


1. Który powstał z martwych.

2. Który do nieba wstąpił.

3. Który nam Ducha Świętego zesłał.

4. Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.

5. Który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.


Dni poszczególnych tajemnic różańca:
Tajemnice radosne - poniedziałek i sobota
tajemnice światła - czwartek
tajemnice bolesne - wtorek i piątek
tajemnice chwalebne - środa i niedzielahttp://dzieckonmp.files.wordpress.com/2010/02/gospa1.jpg

wtorek, 18 listopada 2008

Część pierwsza Różańca
"RADOSNA"


I tajemnica radosna - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.


"Anioł wszedł do Niej i rzekł: ,,Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus..." Na to rzekła Maryja: ,,Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!." (Łk 1.28,30-31,38).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety.


"Maryja poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy...Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona." (Łk 1.41-42).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica radosna - Narodzenie Pana Jezusa.


"Udał się także Józef z Galilei do Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie." (Łk 2.4-7).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."IV tajemnica radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa.


"Gdy upłynęły dni oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie." (Łk 2.22-24).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."V tajemnica radosna - Znalezienie Pana Jezusa.


"Gdy miał lat dwanaście, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice... Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu, i odpowiedziami." (Łk 2.42,46-47).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."
Część druga Różańca
"ŚWIATŁA"


I tajemnica światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.


"W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębice zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie." (Mk 1.9-11).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica światła - Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.


"Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie..." A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: ,,Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory." Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyliw Niego Jego uczniowie." (J 2.4-5,9-11).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica światła - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.


"Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." (Mk 1.14-15). "Dlatego powiadam ci: ,,Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten komu mało się odpuszcza, mało miłuje." Do niej zaś rzekł: "Twoje grzechy są odpuszczone." (Łk 7.47-48).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."IV tajemnica światła - Przemienienie na Górze Tabor.


"Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie... A z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie." (Łk 9.29-31,35).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."V tajemnica światła - Ustanowienie Eucharystii.


"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje." Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów." Lecz powiadam wam: "Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca Mojego." (Mt 26.26-29)
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."
Część trzecia Różańca
"BOLESNA"


I tajemnica bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.


"Jezus udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie." (Łk 22.39-42).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica bolesna - Biczowanie Pana Jezusa.


"Piłat kazał Jezusa ubiczować: (J 19.1). "Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic... Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas." (Iz 53.3-5)
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.


"Narzucili na Jezusa płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski" (Mt 27.27-29). Jezus wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: "Oto Człowiek." (J 19.5).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."IV tajemnica bolesna - Niesienie krzyża przez Pana Jezusa.


"Piłat wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. (J 19.16) A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić" (Mt 27.31-33).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."V tajemnica bolesna - Ukrzyżowanie Pana Jezusa.


"Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców... Było już około godziny szóstej i zmrok ogarnął ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam duch mojego." Po tych słowach wyzionął ducha." (Łk 23.33,44-46).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."
Część czwarta Różańca
"CHWALEBNA"


I tajemnica chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.


"Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób... Anioł przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał." (Mt 28.1,5-6).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."II tajemnica chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa.


"I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony: a kto nie uwierzy, będzie potępiony." (Mk 16.15-16) "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły." (Mk 16.19-20).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."III tajemnica chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego.


"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dz 2.1-4).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."IV tajemnica chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.


"Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi... Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia.... A cały naród odpowiedział: niech tak będzie, niech tak będzie." (Jtd 13.18-20).
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."V tajemnica chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.


"Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu." (Ap 12.1) "Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku." (Syr 24.4) "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana." (Prz 8.36)
"Ojcze nasz...", 10 "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu...",
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te które najwięcej Twojego miłosierdzia potrzebują."
http://dzieckonmp.files.wordpress.com/2010/01/11.jpg

Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce