dziecko i komunia św.

piątek, 12 czerwca 2009
NADSZEDŁ TEN DZIEŃ


Dzięki Ci, Boże!Kiedy klękniecie przed białym stołem,

by po raz pierwszy przyjmować Pana,

to wtedy radość nad waszym czołem,

radość w niebiosach słońca skąpana,

niechaj zaświeci żywym płomieniem,

miłością wielką, świętym wzruszeniem!
A kiedy Jezus ukryty w Hostii,

zstąpi do waszych serc bezszelestnie

i gdy weselem w nich dziś zagości -

wtedy niech każdy z was cicho westchnie:

Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł!

Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
I niech ta Miłość czysta jak serce,

w którym Pan Jezus przebywa chętnie,

z każdym dniem mnoży się w nas coraz więcej,

czyściej, potężniej i coraz piękniej!wtorek, 18 listopada 2008

Pierwszy raz

Pan Jezus po raz pierwszy
w naszych serduszkach zagościł,
dlatego wśród nas dzisiaj
tyle jest szczęścia, radości.

Słońce się do nas uśmiecha,
ptaszki śpiewają weselej
i wszyscy się z nami cieszą,
żeśmy Jezusa przyjęli.

Serca Mu nasze otwarliśmy,
prosić będziemy o łask wiele,
aby Pan Jezus w nas mieszkał
jak gdyby w pięknym kościele.

Patronka dzieci pierwszokomunijnych

 Bł. Imelda († 1333)

Najmłodsza święta dominikańska, bł. Imelda, zmarła w wieku jedenastu lat. Rok wcześniej wstąpiła do klasztoru. Przyjęto ją do zakonu z wielkimi oporami, ale jednak przyjęto. Parę wieków później podobne trudności pokonywała piętnastoletnia św. Teresa od Dzieciątka Jezus - dotarła z prośbą o pozwolenie na przyjęcie do karmelitanek aż do samego papieża Leona XII. Dawniej jakby bardziej rozumiano, że dziecko nie wszystko przeżywa na sposób dziecinny, bo niekiedy jest zdolne do przeżyć i decyzji najzupełniej dojrzałych. Dziś dziecko jest dla nas do tego stopnia dzieckiem, że praktycznie zapominamy o tym, iż jest ono naprawdę człowiekiem.

Legenda o bł. Imeldzie jest nie tylko obroną pełnoprawności dziecka wobec Boga. Jest wzruszającym opisem, czym może być człowiecza tęsknota za Bogiem. Jest także dyskretnym, ale mocnym protestem przeciw odsuwaniu dzieci od Eucharystii.

Bł. Imelda Lambertini zmarła w roku 1333, wkrótce po przyjęciu Komunii świętej.

Radość, od której pękło serce

W dziesiątym roku życia (jakże przedziwny jest Bóg w swoich świętych!) przystąpiła Imelda do nieustannej i wytężonej pracy ducha. Bardzo wczesne, ale jakże prawdziwe i słodkie były te owoce cnoty. Zaledwie zauważyła dziewczynka uroki świata i świetność rodzinnego domu, a już postanowiła się od nich odwrócić. Wszystko, czym mogła się wyróżnić ponad innych, dojrzałym i stałym postanowieniem odrzuciła jako przemijające i mało wartościowe. Uznała to wszystko za tylko ludzkie, toteż wybrała dobrowolne ubóstwo, czystość i posłuszeństwo i postanowiła wejść do rodziny zakonnej.

Wiele musiała o to prosić i płakać, błagała przełożonych, a również inni się za nią wstawiali, aż wreszcie zgodzono się na to, by ją przyjąć do rodziny św. Dominika. Wstąpiła do klasztoru tuż pod Bolonią. Było to sławne miejsce; swego czasu poświęcone przez Ojców Serwitów św. Józefowi. Zapisana do tego wojska, zaczęła się gorliwie oddawać ćwiczeniom zakonnej dyscypliny, stosować umartwienia ciała, przykładać się do powściągania wewnętrznych poruszeń, do modlitwy, a trudne obowiązki oraz te, do których nie była przyzwyczajona, spełniała z całym poświęceniem. Inne zakonnice, starsze od niej latami i doświadczeniem, świadczyły, że zawsze wyprzedzała je w gorliwości.

Szczególną pobożność okazywała dla czcigodnej Eucharystii. Podczas świętej ofiary (a zdarzało się to każdego dnia) z największą uwagą przeżywała jej najgłębsze tajemnice, a dowodem jej miłości były łzy, jęki zaś — świadectwem jej tęsknoty. Szczególnie cierpiała wówczas, kiedy inni wzmacniali się niebieskim posiłkiem, jej zaś ze względu na wiek było to zabronione. Tak bowiem rozstrzygnęli spowiednicy, którzy brali pod uwagę jej młody wiek, nie zaś cnotę, pobożność, skromność i mądrość, którymi odznaczała się ta dziewica.

Ale ta, która tak żarliwą miłością ukochała Boga, nie czekała długo na spełnienie swoich pragnień. Bóg bowiem wyrównał szalę, kładąc na niej nie czas, ale cnoty, i zrównał Imeldę z innymi, zwłaszcza że była tego bardziej od innych godna. W sposób przekraczający wszelką nadzieję oznajmił o tym przez cud.

Pewnego dnia, kiedy wszystkie zakonnice przystępowały do świętej uczty, Imeldzie było to zabronione. Cierpiąc, modląc się, płacząc i jęcząc, tym bardziej pożądała Pana. Nagle zauważono, że Boska Hostia zstąpiła z nieba i zawisła w powietrzu nad głową dziewicy. Nie trzeba nawet wspominać, z jakim nastawieniem ducha i jakie czułości i wyznania powtarzała dziewica Chrystusowi. Sam zważ, czytelniku, jakie musiało być jej pragnienie, skoro nie mogła już dłużej wytrzymać bez spotkania z Synem Bożym.

Dziewice, jej towarzyszki, uderzone niezwykłością zjawiska, ledwo dawały wiarę własnym oczom. Wreszcie oznajmiły o tym odprawiającemu kapłanowi. Przyszedł, zobaczył, położył świętą Hostię na patenę, a ponieważ uznał w tym znak i wolę Bożą, podał Hostię Imeldzie.

Z uczuciem pożywa więc teraz Imelda dany jej z nieba posiłek, którego tak pragnęła i za którym tyle tęskniła. Któż radość tę zdoła wypowiedzieć słowami? Spożyła i wstąpiła w nią taka radość, że znieść już jej nie mogła. Zamknęła więc słodko oczy, tak jakby zasypiała, i oddała ducha swojemu Ukochanemu. Duch jej, zamknięty w śmiertelnym ciele, nie mógł dłużej znieść tak wielkich rozkoszy.


 

 

Legendę o Imeldzie znalazłam na stronie Polskich dominikanów . Z „Legend dominikańskich” tekst o Błogosławionej przełożył o. Jacek Salij OP. 

Komunia Święta to nie tylko pokarm duchowy. To także źródło cudownej przemiany człowieka. Możemy powiedzieć, że przyjmując Komunię Świętą, stajemy się podobni do Chrystusa, On staje się w nas obecny. Człowiek, który często uczestniczy we Mszy św. i karmi się Ciałem Chrystusa, staje się podobny do Chrystusa, z którym na co dzień przebywali apostołowie. W dzisiejszej ewangelii Jezus ? widząc, że wielu ludzi wokół jest głodnych i zmęczonych ? mówił do swoich uczniów: ?Wy dajcie im jeść!?. Przyjmowanie Komunii świętej, przebywanie z Chrystusem jest wezwaniem do tego, by dawać ludziom jeść, czyli być dla innych dobrymi. Dzisiaj wypełnimy tę prośbę Pana Jezusa: ?Wy dajcie im jeść!?, jeśli będziemy potrafili uśmiechnąć się do zmartwionego brata, jeśli w dzień imienin podamy mamie różę i powiemy jej: mamo, kocham cię. Wypełnimy prośbę Pana Jezusa, jeśli koleżankę, która zapomniała śniadania do szkoły, poczęstujemy naszym chlebem. Ludzie wokół nas potrzebują naszego dobrego, otwartego serca. Właśnie przyjmowana przez nas Komunia Święta przynagla nas, byśmy dla innych byli dobrzy, byśmy byli dobrzy jak chleb, jak mówił św. Brat Albert. W nas mieszka Pan Jezus i On ? przez nas ? chce pomagać ludziom oczekującym na naszą wyciągniętą dłoń. ?Wy dajcie im jeść!? ? mówi do nas dzisiaj Pan Jezus. Pomóżcie tym, którzy są wokół was.

Uczestnicząc w uroczystościach pierwszokomunijnych, miewamy czasem wątpliwości: czy rodzice i dzieci doceniają duchowe znaczenie tego dnia? Jak sprawić, by Pierwsza Komunia św. była radosnym spotkaniem dziecka z Panem Jezusem, a nie paradą strojów i licytacją prezentów? – Pierwsza Komunia św. ma mieć przede wszystkim wymiar duchowy, a ten wymiar można osiągnąć drogą prostoty i skromności środków zewnętrznych.Jest bardzo ważne, aby w trakcie Eucharystii nic nie rozpraszało uwagi dziecka, dlatego rezygnujemy z niepotrzebnych dodatków – torebek, rękawiczek itp. W trakcie tej tak ważnej uroczystości nic nie może im przeszkadzać we wsłuchiwaniu się w teksty liturgiczne i w złożeniu rąk do modlitwy, wszystko powinno być natomiast ukierunkowane na spotkanie z Panem Jezusem.

      – Kolejnym dylematem wielu rodzin jest zakup prezentu z okazji Pierwszej Komunii św. dziecka. Utarło się nawet powiedzenie: moja Pierwsza Komunia Święta – mój pierwszy komputer...– Czas przygotowań do Pierwszej Komunii św. powinien uświadomić rodzicom, że są oni powołani do tego, aby umożliwić dzieciom odkrycie, jak wielkie znaczenie duchowe ma ten dzień dla całej rodziny.Zachęcamy, aby rodzice przeżywali wraz z dziećmi Triduum Pierwszokomunijne, by piątek i sobota poprzedzające uroczystość były naznaczone wspólną modlitwą, by całe rodziny
przystępowały do sakramentu pojednania, a w niedzielę przed wyjściem do kościoła oboje rodzice udzielili dziecku błogosławieństwa. Bardzo ważne dla zbudowania atmosfery tego dnia jest również rodzinne spotkanie po zakończeniu Mszy św., które należy rozpocząć od zapalenia na stole rodzinnego paschału, modlitwy prowadzonej przez dziecko oraz przełamania się upieczonym specjalnie na tę okazję i pobłogosławionym w kościele chlebem. To wszystko sprzyja pogłębieniu religijnego klimatu, jaki powinien towarzyszyć temu doniosłemu dniu.

Serce moje ptakem wzlata,
Najradośniej wita Cię,
zrywam kwiaty, sypię róże

Na spotkanie Twe.

Przyjdziesz, Jezu, w me zacisze -
Jak przyjaciel, jak mój brat:
Łaską Chleba z Wieczernika,
Blaskiem rozpromieniasz świat.

Serce moje jak skowronek
Dźwięczy swój szczęśliwy śpiew:
Jezus, Bóg mój, już się zbliża -
Jego Ciało, Boska Krew...

Boże utajony

Boże w Hostii utajony,
Święte Ciało Pana,
Z niebem, z światem rozmodlonym
Padam na kolana...
Wierzę w Ciebie,
Ufam Ci,
Tyś mnie zbawił,
Strzeżesz Ty.
Kocham Ciebie, proszę Cię :Weź w opiekę dziecko Swe!


"Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście - właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej - ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem."


Dzięki Ci, Boże!

Kiedy klękniecie przed białym stołem,
by po raz pierwszy przyjmować Pana,
to wtedy radość nad waszym czołem,
radość w niebiosach słońca skąpana,
niechaj zaświeci żywym płomieniem,
miłością wielką, świętym wzruszeniem!

A kiedy Jezus ukryty w Hostii,
zstąpi do waszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagości -
wtedy niech każdy z was cicho westchnie:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł!
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.

I niech ta Miłość czysta jak serce,
w którym Pan Jezus przebywa chętnie,
z każdym dniem mnoży się w nas coraz więcej,
czyściej, potężniej i coraz piękniej!

Z okazji pierwszej Komunii św. dzieci otrzymują pamiątki religijne. Należą do nich: książeczka pierwszokomunijna,

  • różaniec,
  • świeca,
  • łańcuszek z medalikiem

Aby ten dzień pozostał w naszej pamięci

Jeśli wasze dziecko przystępuje do pierwszej Komunii świętej, to z pewnością nie tylko po to, aby pozostały po niej piękne zdjęcia w albumie. To jest święto, które ma pozostać w pamięci na zawsze.

Najlepszą pamiątką będzie fakt, że przystąpicie do stołu Pańskiego nie tylko w dniu pierwszej Komunii świętej waszego dziecka, ale że będziecie to od tej pory robić naprawdę regularnie. Dzięki temu przedłużeniem pierwszej Komunii świętej będzie każda niedziela. Jest to właściwie najpiękniejsze wspomnienie udanej pierwszej Komunii świętej.

Radość w sercu

W sercu radość,
W duszy szczęście.
Takiej chwili
Nigdy zadość,
Takie chwile
Jak najczęściej!

Jezus Gościem
Mojej duszy,
Wielkie szczęście mnie zalewa!
Niechaj cały świat usłyszy,
Jak mi radość
W sercu śpiewa!

Życzenia - I Komunia św. 

Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi...


Jezus przychodzi

Gdy wchodzisz, Jezu, do serduszka mego,
Jak Cię przywitam, jakież dzięki złożeń...
Gorące akty, co z serca pełnego miłości płyną
Przyjąć racz, o Boże!

Kochać Cię pragnę, ile sił mi stanie -
Za Twoją miłość nie mającą miary...
Me serce całe weź dla Siebie, Panie,
Przymnóż mi tylko miłości i wiary!


Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał,

dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał,

zaprosiłaś Pana w duszy swej czystości,

On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.

Dzięki Ci Jezu, żeś sam nasycił,

duszę złaknioną Twojego chleba, 

żeś żar miłości w sercu rozniecił,

żeś nam na chwilę przybliżył nieba.

Dzięki Ci Jezu za ten dar łaski,

w którym przyszedłeś do serca mego,

siejąc w nim boskiej miłości blaski,

iskrę rzucając weń życia Swego.

Choć się ukryłeś w tej Hostii małej,

Ciebie mój Jezu odrazu poznałem,

i tak się cieszę, żeś przyszedł do mnie,

bo Cię mój Jezu kocham ogromnie.

Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,

bo TY mnie kochasz najgoręcej,

Ty mi się dzisiaj oddałeś cały,

w tej Przenajświętszej Hostii białej.

Jezu, Najsłodszy Ojcze i Panie,

dziś pierwsze moje z Tobą spotkanie,

przyjmij w ofierze me serce małe,

by Cię kochało przez życie całe.

Przygotuje Ci serce dziecinne,

takie małe, tak ciche i słabe,

a Ty wlej w nie siły Swe dziwne,

kiedy wstapisz w Jej serce niewinne.

Dzisiaj jest Twoja I Komunia Świeta,

każdy z nas dobrze ten moment pamieta,

bo jest to chwila wielka i uroczysta,

pełna radości, przepiękna i czysta.

We wspomnieniach Twoich pozostanie,

ten dzien, gdy włożyłaś odświętne ubranie,

w kościele widziała  rodzina droga,

jak do serca przyjęłaś Ciało Twego Boga.

Niechaj uśmiech i pogoda,

myśli Twe ozłocą,

własne serce sił Ci doda,

rozum natchnie mocą.

 

Kiedy serduszko Twe drży

jak świeca trzymana w reku,

kiedy pierwszy raz poczujesz

białego opłatka smak.

Zapamietaj, że Komunia Świeta

to szczególny miłości Bożej znak.

Zostawiasz beztroskie dziecinstwo

za sobą

i otwierasz swoje dotąd

zamknięte małe serce,

a Jezus Chrystus zostanie

z Tobą, za miłość Twą

w podzięce.

Przyjmując Komunię Świętą,

razem z innymi dziećmi,

dołączysz do

grona wybranych, gdzie

każdy być chce.

Od dziś będąc dzieckiem

Bożym przysięgasz przed

świętym ołtarzem, od dziś, gdy

przyjąłeś Jezusa, on

będzie zawsze z Tobą.

Cieszy Cię jezus Chrystus,

cieszy Cię Matka Święta,

bo dziś do rodziny Bożej

zostajesz w końcu przyjęta.

Przyjmiesz Jezusa,

krew i ciało w postaci

opłatka białego

i od tej chwili bedziesz

wybranym dzieckiem Jego.

Zaśpiewaj Hosanna

i wznieś oczy do nieba,

dlatego, że tak czujesz,

 nie dlatego, że potrzeba.

Złóż ręce do modlitwy,

bo jutro zaczynasz od nowa

wycieczkę do Boga,

którego dziś przyjąłęś

do serca swego.

proszę Cię - nie zawiedź

mnie i Jego.

Promieniejące serce

Jezusa dziś swym blaskiem

objęło Cię, przytuliło do siebie

i zaopiekowało się Twą duszą.

To dobry Anioł Stróż w dniu

Komunii Świętej przyprowadził

Cię przed ołtarz z żółtą

świecą w rece, abyś dał

schronienie i opiekę

Jezusowi, co zawsze będzie

Kochał Ciebie.

Nie bój się powiedzieć " wierzę"

nie wstydź się zaśpiewać " kocham".

Przyjmij Boga do serduszka swego,

to dla duszy Twojej pokarm.

Złóż ładnie rączki przed sobą

i wznieś oczka do nieba,

od dziś Jezus Chrystus jest z Tobą,

bo W Tobie zamieszkać mu trzeba.


Serduszko dziecka jest małe,

jak lilia musi być białe,

jak lilia musi być czyste,

jak toń wody przejrzyste.

Na pamiatke I Komunii Świetej....

Dzisiaj jest Twoja Komunia Świeta,

każdy z nas dobrze ten moment pamieta.

Jest to chwila wielka, uroczysta,

pełna radości, przepiekna i czysta.

Do Ciebie Boże swe modły ślemy

byś w każdej porze zechciał wesprzeć nas.

Obdarz zawsze łaskami swymi

i chroń serca od wszelkich skaz.

Szukaj Pana i mocy Jego,

szukaj zawsze oblicza Jego !

Pamiętaj o cudach , które uczynił,

o znakach i wyrokach Jego.

W uroczystym dniu I Komunii Świetej

obfitych łask Bożych życzy...

Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce