PIEŚNI RELIGIJNE W PIĘKNEJ OPRAWIE

niedziela, 28 marca 2010Tak dobrze mi, przy Tobie być eDG eDC
Nie zmieniasz się, Twa miłość trwa
Jest w sercu mym
Tak blisko mnie, ja wierzę GeaD
Ty trzymasz mnie w rękach Twych
I nie upuścisz, nie
Przychodzisz tu, by ze mną być
Prowadzisz mnie, za rękę
bo znalazłeś mnie
Cały czas byłeś tak blisko CG
Całe me życie, co dnia He
Nawet, gdy nie widzę Cię CG
Jesteś wciąż, bliżej wciąż FD
Tak blisko mnie…Ty Światłość dnia , wszedłeś EH
w moje ciemności A
Dałeś mi wzrok, abym mógł EHA
widzieć Twą twarz EH
i spojrzenie miłości A
w którym roztapiasz mój strach. EHA
Jestem tu by wielbić, E
by oddawać chwałę H
Jestem tu by wyznać: E
To mój Bóg. A
Dobry i łaskawy, E
cały tak wspaniały H
Ponad wszystko E
cenny dla mnie jest. A
Ty czasów Król,
Wywyższony na wieki
Jaśnieje w Niebie Twój Tron.
Zszedłeś na ziemię,
by stać się człowiekiem,
by rajem stał się mój dom.
I niczym nie odpłacę się, HEA
Za miłość Twą i za Twój Krzyż. HEA
Każdego dnia przy Tobie trwać , DhAG
Poznawać Ciebie. / x2
Pragnę bliżej Ciebie być,
Pragnę bliżej Ciebie być.
Jeszcze bardziej kochać Cię,
Jeszcze dłużej wielbić chcę,
Rozkochać się.
Kocham Cię…Sławię Cię, sławię Cię , C7+h
Zawsze chcę przy Tobie być. CG9GD
Dziękować Ci pragnę, C7+h
Bo właśnie Ty kochasz mnie. CG9GD
Wyrwałeś mnie ze śmierci, GD
Odmieniłeś życie me, aG
Zmazałeś moje winy,
Przebaczyłeś mi mój grzech.
Wyrwałeś mnie ze śmierci,
Odmieniłeś życie me.
Od dzisiaj już na zawsze
Będę śpiewać Tobie pieśń.
Kocham Cię, kocham Cię,
Przyjmij dziś miłość mą.
Raduję się w Tobie,
Bo właśnie Ty kochasz mnie.Mój Jezus Zbawiciel
Panie, któż jest jak Ty?
Każdego dnia dziękować chcę
Za cuda, które czynisz mi.
Mój Jezus, Obrońca
Wieża schronienia i moc
Wszystko, co mam,
Składam przed Tron,
Nie przestanę wielbić Cię.
Wznoszę swój głos,
Panu śpiewam pieśń
Z całym stworzeniem oddaję Ci cześć.
Góry ustąpią, zgiełk mórz
przejdzie w szept
Kiedy Imię Twoje brzmi
Składam Ci hołd, wielbię Panie
Twój Krzyż
Ty Zmartwychwstałeś bym
wiecznie mógł żyć.
Nic nie dorówna Twym słowom,
Miłości Twej.
Duchu Święty, ogarnij mnie!
Otwórz oczy mego serca,
Napełnij miłością!
Duchu Święty, ja kocham Cię!
Niech Twa święta wola pełni się!


Otwórz me oczy o Panie, D
Otwórz mej duszy oczy. A
Pragnę Cię widzieć, pragnę Cię widzieć. GD
Widzieć Cię w blasku chwały Twej,Ah
Jak widzą aniołów zastępy, GA
Zsyłasz nam miłość i moc, Ah
Gdy Ci śpiewamy Święty Święty. GA
Święty Święty Święty. DA
Pragnę Cię widzieć. GD
Jezu, jesteś Królem, Ge
oddajemy Ci cześć. CaD
Stoisz tu, pośród dzieci Twych, eChe
Wielbimy majestat Twój. CaDD7
I wielbiąc Ciebie wznosimy Tron /x3 CDGe
Przyjdź Jezu i króluj nam. CDGJesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu. GCDC
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Jesteś drogą mą, więc każdy krok Stawiam w Tobie, Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Fale Twojej łaski, Panie, GahCD
Gdzie nie spojrzę, Tam wciąż widzę Cię.
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest.
Jak piękne jest mieszkanie Twe, o EA
Wszechmogący, H
Bo dusza ma za Tobą tęskni wciąż. EH
Tu serce me szczęśliwe jest w Twej EA
Obecności H
Więc śpiewam Ci w cieniu skrzydeł E
Twych. H
Lepszy jeden dzień w Przedsionkach Twych, A
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym,H
Lepszy jeden dzień w przedsionkach < Twych,A
Niż tysiąc innych. H
O, pozwól mi oglądać dziś Twoje Piękno
I znaleźć Cię w miejscu chwały Twej./ x2
Me serce woła wciąż do Ciebie, Boże mój. cisH AH
Twój Duch jest wodą duszy mej. cisHAH
Smakować Ciebie chcę. Przyjdź znowu, cisH
Pragnę Cię. AH
Podchodzę blisko tak, cisHAH
Podchodzę blisko tak...Ponad górami płynie
Twa miłości rzeka, a więc ja EcisAH
otworzę serce moje, by Zbawiciel
mógł uwolnić mnie
Bym z bycia w prawdzie cieszył się,
Codziennie wznosił ręce swe
I śpiewał zawsze, że kochasz
Właśnie mnie.
Mógłbym śpiewać o Tobie wiecznie / x3
Wielbić miłość Twą.
Mam ochotę tańczyć, fisEAH
to takie głupie,Wiem,
Lecz kiedy świat rozpozna Cię
Będzie tańczył tak, jak tańczymy teraz.


 

Godzien, o, godzien nasz Bóg EHcis
Siedzący na Tronie, AEAH
Baranek wśród chwał EHcis
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc AEAE
Honor, i chwałę, i cześć. DAH
On Bogiem jest EHAH/E
Na wieki wieków /x3 Amen
Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W jedności i w prawdzie
Oddając Ci hołd, Mądrość, wdzięczność, siłę i moc
Honor, i chwałę, i cześć
Tyś Bogiem jest... 

Tyś jest Święty E
Tyś Potężny A
Tyś jest godzien by dać Ci cześć fisH
Chcę Cię słuchać E
Iść za Tobą A
Chcę Cię kochać po wszystkie dni. fis
AHE
Panowie:
Będę śpiewał A
Uwielbiał H
Boga, który jest Królem cisgis
Chcę Go kochać A
Wywyższać H
Pokłon oddać przed Tronem. cisgis
Panie:
Tyś jest Panów Pan
Tyś królów Król
Tyś potężny Bóg
Twoje wszystko jest
Emmanuel
Twoje Imię jest
Tyś Pokoju Pan
Tyś Barankiem jest
Żywym Bogiem Tyś
W Tobie łaska ma
Ty Królujesz
Aż po wieczny czas
Tyś Alfa, Omega
Początek, Koniec
Zbawiciel, Przyjaciel
Tyś Mesjasz, mój Bóg.
Wszyscy:
Tyś Pokoju Pan A

I Tobie daję życie me!!! HEKiedy cichnie gwar, wszystko kończy się Wtedy szukam Cię. DAe7A
Chcę Ci przynieść coś, co wartościowe jest co ucieszy Cię. DAe7A
Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo wiem, że eDA
śpiew nie jest tym, czego ode mnie chcesz eDA
Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozorów spraw, eDA
Ty patrzysz w duszę mą. eDA
Ref.: Powracam znowu, by wielbić Ciebie, DA
By wywyższać Cię, e
wywyższać Ciebie wciąż. GAD Przepraszam Ciebie za moje grzechy, DA
Chcę wywyższać Cię, e
wywyższać Ciebie wciąż. GAD


 
 


piątek, 10 lipca 2009
PIEŚNI W PIĘKNEJ OPRAWIE -KLIKNIJ W LINK

Pieśń oazowa - Barka...

Pieśń - Abba Ojcze...

Pieśń - Tylko mnie poprowadź...

Pieśń - Zatrzymaj się...

Pieśń - Zmienić świat...

Pieśń - Alleluja, Bogu cześć...

Pieśń - Baranku Boży...

Pieśń - Będę biec by ujrzeć Pana...

Pieśń - Braciszkowie skrzydlaci...

Pieśń - Czarna Madonno...

Pieśń - Hosanna...

Pieśń - Idziemy razem...

Pieśń - Jak paciorki różańca...

Pieśń - Najpiękniejszy miesiąc maj...

Pieśń - Niebo jest w sercu mym...

Pieśń - Przy Twym ołtarzu...

Pieśń - Są chwile jak ta...

Pieśń - W kruszynie chleba...

Pieśń - Wybrał cię sam...

Pieśń - Wołaniem wołam Cię...

Pieśń - Zbliża się do nas...

Pieśń - Zdrowaś Maryjo...

piątek, 12 czerwca 2009


Zacznę od mojej ukochanej :

             "Panience na dobranoc"

 

1. Zapada zmrok, już świat ukołysany.          

    Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.    

    Panience swej piosenkę na dobranoc           

    Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.        

 

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,

    Opieka Twa rozproszy nocy mrok.

    Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,

    Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną

    I oddal od nich cień codziennych trosk.

    I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,

    Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym,

    Na czas bezsenny siłę daj i moc.

    I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,

    Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

 

5. Zasypia świat piosenką kołysany.

    Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.

    Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,

    Piastunko moich najpiękniejszych snów.
"Duchu Święty wołam przyjdź"


Duchu Święty wołam przyjdź,

Bądź jak ogień w duszy mej,

Bądź jak ogień w ciele mym,

Rozpal mnie /x2

 

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,

Miłosierdzie Jego wielkie jest,

Okazuje dobroć swoją dziś,

Dla tych, którzy chcą miłować Go.


         "Abba Ojcze"

 

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie       

    Z kajdan i samych siebie         

    A Chrystus stając się bratem   

    Nauczył nas wołać do Ciebie:    

 

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

         

 

2. Bo Kościół jak drzewo życia

    W wieczności zapuszcza korzenie

    Przenika naszą codzienność

    I pokazuje nam Ciebie

    Abba Ojcze!

 

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia

    On wyswobodził nas z śmierci

    I przygarniając do siebie

     Uczynił swoimi dziećmi.

     Abba Ojcze!

 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi

    Jesteśmy jedną rodziną.

    Tej prawdy nic już nie zaćmi

    I teraz jest jej godzina.

    Abba Ojcze!


"Barka"

 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,       

    Szukał ludzi gotowych pójśc za nim

    By łowić serca                                  

    Słów Bożych prawdą.                        

 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,      

        Twoje usta dziś wyrzekły me imię.       

        Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

        Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.    

 

2. Jestem ubogim człowiekiem,

    Moim skarbem są ręce gotowe

    Do pracy z Tobą I czyste serce.

 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,

    Mego serca młodego zapałem

    Mych kropli potu I samotności.

 

4. Dziś wypłyniemyˇ już razem

    Łowić serca na morzach dusz ludzkich

    Twej prawdy siecią I słowem życia.
Zakładki:
A JA ZAPRASZAM NA MOJE BLOGI
BARDZO CZĘSTO ODWIEDZAM TE STRONKI
Cieszę się... bo Ty Panie, jesteś naszym Bogiem u ciebie znajdujemy schronienie.Sycisz nas z bogactwa Twego królestwa Twoja łaskawość gasi nasze pragnienie jak świeża woda...
DZIECI MARYI
Nauka,szkoła ,kursy
Parafie mi bliskie
POLECAM
Przyjazń to największy skarb,który jest ukryty na dnie serca...

Smocze strony
STRONKI DLA CIEBIE
TUTAJ ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O KTÓREJ SĄ MSZE ŚW. NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!
WARTO ZAJRZEĆ
[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce