WIGILIJNE PRZYSŁOWIA

Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała,
do Wigilii zima nie nastąpi trwała.

Od Łucji do Wigilii patrz na dni o
przyszłym roku powiedzą Ci.

Święta Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie.

Święta Barbara po lodzie, Boże
Narodzenie po wodzie.

Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze
się zima długo się powlecze.

Gdy w Narodzenie pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.

Boże Narodzenie po lodzie,
Wielkanoc po wodzie.

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i
pięknie, zima wcześnie pęknie.

W dzień Adama i Ewy daruj
bliźniemu gniewy.

Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.

Zielone Boże Narodzenie,
biała Wielkanoc.

Na Boże Narodzenie weseli się
wszystko stworzenie.

W Boże Narodzenie słonko
świeci, tak i tydzień zleci.

Pogoda na wigilię Narodzenia, do
Nowego Roku się nie zmienia.

Wigilia jasna, święty Jan ciemny,
obiecują rok przyjemny.

Gdy w Narodzenie Pana pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie.

Gdy w Boże Narodzenie pola są
zielone, na Wielkanoc
będą śniegiem przywalone.

Jak się Adam z Ewą zgłosi, tak
się koniec grudnia nosi.


Na Adama i Ewy, dobre bydłu i pl