Blog > Komentarze do wpisu

ŚWIĘTY KRZYSZTOF

Święty Krzysztof patron kierowców

http://republika.pl/blog_oq_4484390/6636970/tr/hofman-sw_krzysztof_xx.jpg

Modlitwa kierowcy

Boże, daj pewną rękę i bystre oko,
abym na drogach nikomu
nie wyrządził krzywdy.
Nie pozwól dawco życia,
abym stał się przyczyną
śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj mnie
od nieszczęścia i wypadku. Amen.


Święty Krzysztof

Św. Krzysztof zaliczany jest do świętych wspomożyciel, którzy pomagają nam w potrzebach duszy i ciała. Żył w Samos w Azji Mniejszej w III w. Za jego historycznością przemawiają: pamięć o jego męczeństwie za Decjusza, wcześnie rozwinięty kult, zbudowany kościół ku jego czci w 452 roku w Chalcedonie, napis dotyczący jego osoby pochodzący z tego samego czasu. Martyrologiom Rzymskie pod datą 25 lipca podaje: W Licji świętego Krzysztofa, męczennika. Pod cesarzem Decjuszem chłostano go żelaznymi prętami, a potem wrzucono go na płonący stos. Moc Boża zachowała go od szkody. W końcu przeszyty strzałami i ścięty zakończył życie.

O sposobie przedstawiania go na obrazach zadecydowała jedna z legend, która przedstawia go jako olbrzyma, który z powodu zerwanego mostu pomagał ludziom przedostać się przez rwący potok na drugi brzeg. Raz przenosił dziecko dziwnie ciężkie, które przedstawiło mu się, że jest Chrystusem. Stąd nazwano go Krzysztofom. Jest wzywany o pomoc w czasie burzy, zarazy.

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.

Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie nasz Święty odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że na synodzie w Konstantynopolu w 536 roku niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa brał udział w tymże synodzie. Św. Grzegorz I Wielki, papież (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii był za jego czasów klasztor pw. św. Krzysztofa.

Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął Chrzest św. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa", czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos). Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa Chrztu świętego miał mu przywrócić wygląd ludzki.

Jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju mechaniczne pojazdy.W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m. in.: dziecko królujące na globie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFAKyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Krzysztofie, podświadomie szukający Boga,

Święty Krzysztofie, pragnący służyć Najsilniejszemu Władcy,

Święty Krzysztofie, pracujący dla dobra bliźnich,

Święty Krzysztofie, mężnie walczący z żywiołem,

Święty Krzysztofie, przez Dzieciątko Jezus nawiedzony,

Święty Krzysztofie, dźwigający Tego, który ciężar grzechów świata nosił,

Święty Krzysztofie, cudem zakwitnięcia suchej laski odznaczony,

Święty Krzysztofie, apostołem przez Dzieciątko Jezus mianowany,

Święty Krzysztofie, któryś tysiączne serca pogan przeistaczał,

Święty Krzysztofie, Zwycięzco pokus,

Święty Krzysztofie, bohaterski Męczenniku,

Święty Krzysztofie, Patronie pielgrzymów,

Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących,

Święty Krzysztofie, Patronie kierowców,

Święty Krzysztofie, Patronie lotników i marynarzy,

Święty Krzysztofie, Patronie kolejarzy,

Święty Krzysztofie, Opiekunie możny,

Święty Krzysztofie, łaską wysłuchań przez Boga nagrodzony,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie,

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,

Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie,

Od katastrof lotniczych i innych, za wstawiennictwem św. Krzysztofa,

Od złych przygód w podróży,

Od śmierci nagłej, zachowaj nas, Panie,

Od burz i powodzi,

Od wojen i wszelkich waśni,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie,

Abyś nam grzechy nasze odpuścić raczył,

Abyś wstawiennictwo św. Krzysztofa za nami przyjąć raczył,

Abyśmy św. Krzysztofa ufnie na patrona swego obrali,

Abyśmy ufni w Jego opiekę ostrożności nie lekceważyli,

Abyśmy wzorem św. Krzysztofa uczynnymi i miłosiernymi byli,

Abyśmy o zbawieniu wiecznym pamiętali,

Abyśmy szczęśliwą śmiercią życie zakończyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.K: Módl się za nami święty Krzysztofie.W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Módlmy się:Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi, błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu

i samolubstwa. Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania, rozbudzi w nas miłość bliźniego, posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Saint_christopher_witz.jpeg/180px-Saint_christopher_witz.jpeg


Modlitwa kierowcy i podróżnych


Modlitwa kierowcy i podróżnych

Ciebie Panie Boże wszechmogący, na każdym miejscu obecny, biorę sobie z ufnością jak największą za przewodnika i towarzysza mojej podróży. W ojcowską opiekę Twoją, i w ciągłą straż świętych Aniołów Twoich poruczam pokorną modlitwą dom mój i wszystkich moich, czuwaniu ich i rozrządzeniom Twej Boskiej Opatrzności bezpiecznie oddając. Racz mnie Panie prowadzić szczęśliwie i łaskawie, jakoś przed wieki prowadził miłego Tobie Syna Tobiaszowego; abym, gdziekolwiek się obrócę, i cokolwiek z woli Twojej doświadczę na każdym miejscu, Ciebie Pana i Ojca mojego, pokornym sercem czciła i chwaliła, i wszędzie przykazania Twoje wypełniała a pamiętając statecznie, iż dla nas całe to doczesne życie jest tylko podróżą nietrwałą, zasługiwała sobie na szczęśliwe przybycie do błogosławionego domu Świętych Twoich, i z nimi chwaliła Cię wiecznie, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.I  RYMOWANKA  Helci

Po drogach nas prowadź świety Krzysztofie
Aby zapobiegać w drodze katastrofie
Trzymaj pewną rękę i daj bystre oko
Rozpoznać pokusy i wierzyć głęboko
Od nieszcześć wszelakich żadne talizmany
Nie chronią naprawdę to fakt zakłamany
I w każdej dziedzinie patron święty czuwa
Emituje energię przeszkody usuwa

Kierowcy podróżni pielgrzymi żeglarze
I oni cię proszą o ostrożność w darze
Eskortuj szczęśliwie doprowadź do celu
Rozumem nas obdarz bo nas grzeszy wielu
Od nieprzestrzegania zasad i przepisów
Wielokrotnie życie pełne jest kryzysów
Czułe serce święte miej młodzież w opiece
Ósmym cudem świata ogłoś w przewodniku 
Wiara czyni cuda drogi podróżniku

czwartek, 29 lipca 2010, wierszolandia

Polecane wpisy

  • CD.ŚW MAKSYMILIAN

    Pierwsze doświadczenia czasu okupacji uznaje za naturalne misje Kolumnazakonników opuszcza Niepokalanów. (W tym czasie jest to największyklasztor katolicki na ś

  • CD ŚW. MAKSYMILIAN

    Oświęcim 28 maja zamknięte, pełne ludzi, wagony stają na stacji Oświęcim. Auschwitz !Nie każda męczarnia jest jednak męczeństwem, nie każda kaźń prowadzi naołta

  • ŚWIĘTY,ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY

    Święty Kamil de Lellis założyciel Zakonu Ojców Kamilianów ŚwiętyKamil de Lellis był z pochodzenia Włochem. Urodził się 25 maja 1550roku w Bucchianico - niewielk

[ Czytaj ksiege gosci][ Wpisz sie do ksiegi ]
Zaloz Swoja wlasna ksiege za darmo!
Kamilianie w Polsce